ورود علاقه مندی ها 0
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

کود محرک های رشد حاوی اسید آمینه

کود آمینو پول محصول وارداتی شرکت زرین گستر باستان است این کود باعث بهبود رشد آلی گیاه و تغذیه گیاه با آمینو اسیدهای فعال زیستی و محافظت بهتر از گیاه می شود و باعث می شود مقاومت گیاه در برابر تنش های غیر زنده و تنش های زنده، زیاد شود و رشد رویشی گیاه را تحریک می کند. آنالیز
 
عنصر نیتروژن آمینو اسید کل آمینو اسید آزاد
درصد حجمی 12/3% 75% 70%میزان و زمان مصرف

 
محصول
محلول پاشی آبیاری
درختان میوه، مرکبات و محصولات باغی

3 تا 5 مرتبه در طول دوره رویشی

به میزان 50 تا 80 گرم در 100 لیتر آب

0/5 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار، 2 - 3 مرتبه به فاصله هر 7 تا 10 روز
ذرت، پنبه، سیب زمینی، زیتون و مو

2 تا 3 مرتبه در طول دوره رویشی

به میزان 50 تا 80 گرم در 100 لیتر آب

0/5 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار، 2 - 3 مرتبه به فاصله هر 7 تا 10 روز
گندم و جو - 2 تا 3 مرتبه در طول دوره رویشی به میزان 0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار

فواید استفاده محافظت بهتر از گیاه و درمان کمبود عناصر ریزمغذی، توسعه رشد رویشی یکنواخت گیاه و بهبود کیفی و کمی محصولات کشاورزی
شرکت تولید کننده بیوپروتان
کشور تولید کننده لیختن اشتاین
شرکت وارد کننده زرین گستر باستان
بسته بندی 25 کیلوگرمی
شماره ثبت ماده کودی 96362